یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶

مدل لاک ناخن و طراحی روی ناخن به رنگ سال ۹۶ و ۲۰۱۷

بهترین مدل های طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز

برای نوروز بیشتر خانم ها به دنبال طرح هایی جذاب برای طراحی ناخن های شان هستند. رنگ امسال سبز روشن است و به همین بهانه به شما پیشنهاد می کنیم طراحی ناخن های تان را به رنگ سال انجام دهید.

طراحی ناخن به رنگ سال ۲۰۱۷ و ۹۶

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز ۹۶ – عکس شماره ۱

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 1

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز ۹۶ – عکس شماره ۲

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 2

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز ۹۶ – عکس شماره ۳

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 3

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز ۹۶ – عکس شماره ۴

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 4

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز ۹۶ – عکس شماره ۵

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 5

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز ۹۶ – عکس شماره ۶

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 6

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز ۹۶ – عکس شماره ۷

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 7

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز ۹۶ – عکس شماره ۸

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 8

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز ۹۶ – عکس شماره ۹

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 9

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز ۹۶ – عکس شماره ۱۰

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 10

مدل لاک ناخن و طراحی روی ناخن به رنگ سال ۹۶ و ۲۰۱۷